handbok_i_varmforzinkning_6011016

Handbok i varmförzinkning. Utg 7

I lager

Pris: 100 kr + moms

Snabb leverans

Handboken utgavs första gången 1968 med titeln ”Varmförzinkning som korrosionsskydd”. Denna sjunde utgåva tar hänsyn till de senaste årens tekniska utveckling samt nyheter vad gäller miljöfrågor.

Handbok i varmförzinkning bygger på forskningsresultat, erfarenheter och upplysningar från folk i branschen. Nytt i denna utgåva är information om avrinning av zink från varmförzinkat stål samt beskrivning av zinkens begränsade tillgänglighet då det gäller dess inverkan på miljön.


Art nummer: 6011016

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Nordic Galvanizers

Antal sidor: 56

Kategori: Stål- och metallbyggnad