handbok_tr_stal_325_6076010

Handbok TR-stål/N. Material, utförande och kontroll av stålkonstruktioner av normal art

Författare: Alpsten Göran

I lager

Pris: 3 475 kr + moms

Snabb leverans

”Handbok TR-stål/N” är en vidareutveckling av ett kurskompendium och behandlar material, utförande och kontroll av stålkonstruktioner av normal art i byggnadsverk. Med ”Normal art” menas sådana konstruktioner som är belastade med huvudsakligen statisk last, utan särskild risk för sprödbrott och utan speciella förhållanden i övrigt.

Här behandlas de regler för bärande stålkonstruktioner i byggnadsverk som meddelats med stöd av bygglagstiftningen. Handboken har anpassats till nu gällande regelverk för utförande av stålkonstruktioner i byggnadsverk (EKS, SS-EN 1090-2, AMA Hus11 och AMA Anläggning 10).

”Handbok TR-stål/N” redovisar en del tolkningar av reglerna i SS-EN 1090-2 för att anpassa till föreskrifter och allmänna råd i myndighetsreglerna i EKS. I vissa fall kan en strikt tillämpning av reglerna leda till fyrkantiga krav, som kan behöva modifieras av tekniska skäl med hänsyn till svenska erfarenheter och svensk praxis.


Författare: Alpsten Göran

Art nummer: 6076010

Utgivningsår: 2012

Utgivare: Stålbyggnadskontroll AB