praktiska_rad_vid_varmforzinkning_6011022

Praktiska råd vid varmförzinkning

I lager

Pris: 100 kr + moms

Snabb leverans

Handboken underlättar för såväl kunder som varmförzinkare att uppnå ett gott resultat. Boken tar också upp exempel på avvikande resultat som kan uppstå till exempel vid olämpligt stålval, felaktig hantering eller ogenomtänkt konstruktionsutformning.

Boken innehåller kortfattad text och många bilder som hjälper läsaren.


Art nummer: 6011022

Utgivningsår: 2011

Utgivare: Nordic Galvanizers

Antal sidor: 34

Kategori: Stål- och metallbyggnad