Sten i detalj - utemiljö

Sten i detalj - utemiljö

Författare: Bensch Åsa, Fors Hanna

Tryckt bok, I lager

Pris: 235 kr + moms

Snabb leverans

”Sten i detalj – utemiljö” är en exempelsamling på användning av natursten i vår utemiljö. Tanken är att den ska inspirera arkitekter och projektörer och förenkla arbetet för beställare av natursten i konstruktioner i vår utemiljö. Val av stensort, dimension, form och ytbearbetning gör variationsmöjligheterna oändliga.

Bokens exempel är inte specialtillverkade för en viss plats, utan skulle kunna fylla en eller flera funktioner på andra platser. ”Sten i detalj – utemiljö” ingår i en trilogi om stenarkitektur, vars syfte är att vara ett inspirerande och illustrerande komplement till den tekniskt strikta ”Stenhandboken” framtagen av Stenindustrins Forskningsinstitut.


Författare: Bensch Åsa, Fors Hanna

Art nummer: 6051054

Utgivningsår: 2011

Utgivare: Balkong Förlag

ISBN: 9789185581566

Antal sidor: 200

Kategori: Konstruktion och stomme