Träbyggnad

Alla titlar

dimensionering_av_trakonstruktioner_del3_6056030

Del 3 Dimensionering träkonstr. Utg 3:2019

Dimensioneringsexempel enligt praxis med lösningar är del 3, av 3, av Dimensionering av träkonstruktioner. Boken är avsedd att användas tillsammans med böckerna Dimensionering av träkonstruktioner Del 1 utgåva 3:2019 och Del 2 utgåva 3:2019...

Pris: 195 kr + moms

dimensionering_av_trakonstruktioner_del2_6056029

Del 2 Dimensionering träkonstr. Utg 3:2019

Regler och formler enligt Eurokod 5och EKS 11 (BFS 2019:1) samt materialegenskaper är del 2, av 3, av Dimensionering av träkonstruktioner.Boken är avsedd att användas tillsammans med böckerna Dimensionering av träkonstruktioner Del 1 utgåva 3:2019 oc...

Pris: 195 kr + moms

dimensionering_av_trakonstruktioner_del1_6056028

Del 1 Dimensionering träkonstr. Utg 3:2019

Projektering av träkonstruktioner är del 1, av 3, av Dimensionering av träkonstruktioner. Boken har tagits fram för att underlätta för byggnadskonstruktörer att beräkna träkonstruktioner och är anpassad till Eurokoder samt till svenska byggregler enl...

Pris: 395 kr + moms

trakonstruktion_enligt_eurokoderna_losningsforslag_6114046

Träkonstruktion enl eurokoderna 2019

Detta kompendium tar upp dimensioneringsmetoder för träkonstruktioner med hjälp av partialkoefficientmetoden enligt eurokoderna. Det grundar sig främst på de delar av ”Eurokod 5 Dimensionering av träkonstruktioner” som berör allmänna regler och regle...

Pris: 310 kr + moms

trastolpar_skarmar_och_taket_6978018

Trästolpar, skärmar och staket

Denna handbok om trästolpar, skärmar och staket innehåller anvisningar för utformning av hållbara träkonstruktioner för utomhusmiljöer. Den är baserad på befintlig kunskap när det gäller material, behandlingar och konstruktioner...

Pris: 250 kr + moms

tradack_altaner_och_racken_6978017

Trädäck, altaner och räcken

”Trädäck, altaner och räcken” innehåller konstruktionslösningar för trädäck och altaner. Den behandlar horisontella ytor av trä som passar för t ex sittgrupper och personer som går, cyklar eller åker rullstol...

Pris: 250 kr + moms

nordiska_trad_och_traslag_6984027

Nordiska träd och träslag

I dagens allt mer ekologiskt medvetna samhälle har intresset för naturliga byggmaterial kommit i fokus. Nordiska träd och träslag är en vacker och inspirerande uppslagsbok för alla som använder trä...

Pris: 318 kr + moms

forpackningshandbok_6056026

Förpackningshandbok

En bra förpackning säkerställer att varan på ett prisvärt sätt kommer fram oskadad till kunden, och att den därefter är enkel att återanvända eller återvinnas...

Pris: 149 kr + moms

limtrahandbok_del4_6056025

Limträhandbok. Del 4

Limträ är ett konstruktionsmaterial som är lätt att hantera och det tar vid då konstruktionsvirke inte räcker till hållfasthets- eller storleksmässigt samt då man vill uppnå en mera formstabil konstruktion...

Pris: 158 kr + moms

trabalkonger_6978020

SP R 2011:82 Träbalkonger. Handbok

”Träbalkonger” innehåller anvisningar för utformning av, samt konstruktionslösningar för, olika typer av hållbara träbalkonger. Rapporten behandlar balkongens olika delar – balkongplatta, räcke, balkongfront och infästningar...

Pris: 250 kr + moms

traforpackningar_6978024

Träförpackningar

Handboken beskriver utförligt och instruktivt hur ändamålsenliga förpackningar skall väljas, konstrueras, dimensioneras och tillverkas.

Pris: 310 kr + moms

lathunden_6056024

Lathunden. Utg 6:2018

"Lathunden" innehåller bland annat information om virkesåtgång, dimensionering, virkeskvaliteter, fuktkvotsklasser, träskydd, virkessortiment, limträsortiment, färgåtgång, skruv- och spikguide samt tabeller...

Pris: 122 kr + moms

horisontalstabilisering_av_traregelstommar_6978015

Horisontalstabilisering av träregelstommar

Handboken presenterar en metod för att utforma och dimensionera skivbeklädda träregelstommar med hänsyn till horisonalstabilisering. Metoden är lämplig för flervåningshus i trä men fungerar givetvis även för småhus.

Pris: 400 kr + moms

defining_quality_6978011

Defining Quality

Features and parameters for expressing wood grades are defined in this book. Measurement rules and methods are described, and different ways of setting requirements are  provided.

Pris: 500 kr + moms

industriell_ytbehandling_av_tra_6978009

Industriell ytbehandling av trä

I skriften beskrivs och jämförs de vanligaste industriella ytbehandlingarna av trä, bland annat med avseende på arbetsmiljö, produktionsteknik, ekonomi och hållbarhet.

Pris: 250 kr + moms

ytbehandling_6978008

Ytbehandling

I handboken beskrivs ytbehandlingsmetoder för trä såsom sprutlackering, färg- och lacksystem, torkning och härdning. Trä som underlag, beredning av ytbehandlingsmaterial, förbehandling och lackslipning...

Pris: 495 kr + moms

tralimning_6978007

Trälimning

Boken är en översättning och bearbetning av den norska handboken som utkom redan 1986. Texten har även anpassats till svenska förhållanden där så ansetts lämpligt...

Pris: 375 kr + moms

trabearbetning_6978006

Träbearbetning

Boken omfattar bearbetningsmoment från kapning av stock vid fällning till färdigbearbetning av träprodukter. Här beskrivs olika typer av sågning samt hyvling, fräsning, svarvning, slipning och plastisk bearbetning.

Pris: 750 kr + moms

praktisk_torkning_6978002

Trätorkning 1b. Praktisk torkning

Trätorkning är en serie handböcker som utförligt beskriver hur man torkar virke. Denna del, trätorkning 1b - praktisk torkning beskriver handgripligen hur torkningen går till...

Pris: 1 500 kr + moms

grunder_i_torkning_6978001

Trätorkning 1a. Grunder i torkning

Trätorkning är en serie handböcker som utförligt beskriver hur man bäst torkar virke. Denna del, trätorkning 1a - grunder i torkning, beskriver trämaterialet ur torkningssynpunkt, hur fuktinnehållet förändras under torkning och vilka de styrande meka...

Pris: 520 kr + moms

mura_med_ved_6039595

Mura med ved

Att bygga med ved är hållbart och råvarorna är billiga. Med lite tur kan man skaffa en stor del av byggmaterialet gratis.  Tekniken att mura med ved passar bra för självbyggeri...

Pris: 169 kr + moms

kl_trahandbok_6056023

KL-trähandbok

KL-trähandbok hjälper projektörer att dimensionera och projektera konstruktioner med KL-trä. Handboken beskriver KL-trä som byggmaterial och konstruktioner utförda med KL-trä...

Pris: 295 kr + moms

25 av 40