fran_stock_till_stuga_325_6019010

Från stock till stuga

Författare: Håkansson Sven-Gunnar

Tryckt bok, I lager

Pris: 337 kr + moms

Snabb leverans

”Från stock till stuga” är en handbok i konsten att timra men också en utmärkt källa till kunskap för dig som äger eller tänker skaffa ett hus med timrad stomme. Boken lär ut timmermännens konst, visar konstruktioner, ger idéer till utformning och planlösningar och är en inspirationskälla för dig som vill timra - oavsett om du är erfaren eller vill pröva för första gången. Här finns stora och små hus av olika svårighetsgrader: kojor och bodar, uthus till fritidshuset eller villatomten, gäststugor och riktiga bostadshus.

Denna rejält utökade utgåva innehåller flera nya avsnitt och är illustrerad med mer än 800 teckningar och fotografier. Till det nya hör bland annat avsnitten om motorsågens skärutrustning, hur man sågar hustimmer, plank och bräder samt vad man bör tänka på när man ska köpa hustimmer. Dessutom beskrivs steg för steg olika knutar. Vi får också följa flera större byggprojekt i såväl timrings- som stolpteknik.

Nya hus och timringsexempel lagts till, många avbildade i färg, till exempel timring med halvklovor eller halvtimmer. Några nya husprojekt som beskrivs är: snickarbod med vedbod, fjällstuga, torrdass, förråd, garage, fjällstuga.


Författare: Håkansson Sven-Gunnar

Art nummer: 6019010

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Massolit Förlag

ISBN: 9789187785825

Antal sidor: 415

Kategori: Träbyggnad