takstolsboken_2010_325_6600908

Takstolsboken 2010. En handbok för dimensionering av spikade/skruvade takstolar

Tryckt bok, I lager

Pris: 371 kr + moms

Snabb leverans

”Takstolsboken” består av två delar, en skrift och ett datorprogram på CD. Den redovisar några vanliga takstolstyper, deras geometri, ingående virke, maximala spännvidder, uppslagskrafter och deformationer samt råd och tips. Uppgifterna ska möjliggöra en bedömning av möjligheterna att klara en takkonstruktion.

Datorprogrammet som levereras tillsammans med boken ska användas för dimensionering av spikade/skruvade takstolar i samband med tillverkningen.

Utformningen och innehållet i ”Takstolsboken 2010” överensstämmer i stort med tidigare version från 2004, men möjligheten att använda skruv är ny och boken har anpassats till de europeiska regler som är gällande hösten 2010.


Datorprogrammet är enkelt att använda och kan köras på IBM eller IBM-kompatibel PC. Det är anpassat till Windows operativsystem utgivet före 2011. Minneskrav 7 Mb.
Programmet är inte anpassat till OS (Mac).


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggkonstruktion


Art nummer: 6600908

Utgivningsår: 2011

Utgivare: Formas

ISBN: 9789154060528

Antal sidor: 42

Kategori: Träbyggnad