dimensionering_av_trakonstruktioner_del_1_6056020

Del 1 Dimensionering träkonstr. Utg 2

Tryckt bok, I lager

Pris: 395 kr + moms

Snabb leverans

Projektering av träkonstruktioner är del 1, av 3, av Dimensionering av träkonstruktioner. Boken har tagits fram för att underlätta för byggnadskonstruktörer att beräkna träkonstruktioner och är anpassad till Eurokoder samt till svenska byggregler enligt EKS 10 (BFS 2015:6). Den är en reviderad och översatt version av Design of timber structures som först gavs ut 2011.

Del 2 Regler och formler enligt Eurokod 5

Del 3 Dimensioneringsexempel


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggkonstruktion


Art nummer: 6056020

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Svenskt Trä, Skogsindustrierna

ISBN: 9789198192261

Antal sidor: 314

Kategori: Träbyggnad