dimensionering_av_trakonstruktioner_del1_6056028

Del 1 Dimensionering träkonstr. Utg 3:2019

I lager

Pris: 395 kr + moms

Snabb leverans

Projektering av träkonstruktioner är del 1, av 3, av Dimensionering av träkonstruktioner. Boken har tagits fram för att underlätta för byggnadskonstruktörer att beräkna träkonstruktioner och är anpassad till Eurokoder samt till svenska byggregler enligt EKS 11 (BFS 2019:1).

Del 2 Regler och formler enligt Eurokod 5

Del 3 Dimensioneringsexempel


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggkonstruktion


Art nummer: 6056028

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Svenskt Trä, Skogsindustrierna

Antal sidor: 254

Kategori: Träbyggnad