dimensionering_av_trakonstruktioner_del2_6056029

Del 2 Dimensionering träkonstr. Utg 3:2019

Tryckt bok, I lager

Pris: 195 kr + moms

Snabb leverans

Regler och formler enligt Eurokod 5och EKS 11 (BFS 2019:1) samt materialegenskaper är del 2, av 3, av Dimensionering av träkonstruktioner.
Boken är avsedd att användas tillsammans med böckerna Dimensionering av träkonstruktioner Del 1 utgåva 3:2019 och Del 3 utgåva 3:2019.

Del 1 Projektering av träkonstruktioner

Del 3 Dimensioneringsexempel


Art nummer: 6056029

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Svenskt Trä, Skogsindustrierna

ISBN: 9789198521481

Antal sidor: 58

Kategori: Träbyggnad