limtrahandbok_del2_6056011

Limträhandbok. Del 2

Tryckt bok, I lager

Pris: 419 kr + moms

Snabb leverans

Del 2 ger dimensioneringshjälp åt konstruktören av limträkonstruktioner. I synnerhet betonas bakgrunden för dimensionering av konstruktionssystem utförda med limträ, särskilt kontruktioner med lång spännvidd. Vidare ges bakgrunden för dimensionering av förband i konstruktionssystem utförda med limträ.


Art nummer: 6056011

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Skogsindustrierna

ISBN: 9789198030464

Antal sidor: 266

Kategori: Träbyggnad