St1 Stolpverk och beklädnad Introduktion

Tryckt bok, I lager

Pris: 87 kr + moms

Snabb leverans

Ett läromedelssystem för grundutbildning och fortbildning inom Bygg- och Anläggningsindustrin i gymnasie-, vuxen- och företagsintern utbildning. St1 Ur innehållet: Introduktion, byggdelar, material, genomförande, repetitionsuppgifter, tillämpningsuppgifter, bygghandlingar X-stugan.


Art nummer: 6117381

Utgivningsår: 1994

Utgivare: Liber förlag

ISBN: 9147001704

Antal sidor: 56

Kategori: Träbyggnad