tralimning_6978007

Trälimning

Författare: Raknes Eirik

Tryckt bok, I lager

Pris: 375 kr + moms

Snabb leverans

Boken är en översättning och bearbetning av den norska handboken som utkom redan 1986. Texten har även anpassats till svenska förhållanden där så ansetts lämpligt. Handboken tar upp olika limmer, val av lim, limningstekniker, exempel på limning, provning av lim, limningsfel samt risker, hantering och regler kring lim.


Författare: Raknes Eirik

Art nummer: 6978007

Utgivningsår: 1988

Utgivare: Trätek

ISBN: 9197051373

Antal sidor: 156

Kategori: Träbyggnad