betongrapport_11_vagledning_for_val_av_exponeringsklass_6115022

Vägledning för val av exponeringsklass. Utg 3

Tryckt bok, I lager

Pris: 665 kr + moms

Snabb leverans

Exponering är en faktor som är avgörande för vilka krav som behöver ställas på betongkvalitet och täckande betongskikt för en viss livslängd. I och med införandet av den nya betongstandarden SS-EN 206-1 år 2003 ersattes de tidigare 8 miljöklasserna av 18 st exponeringsklasser.

Det nya systemet kunde förefalla komplicerat med sitt stora antal klasser varför en vägledning för val av klass som denna rapport ansågs välbehövlig. 2008 publicerades en ny utgåva av den svenska standarden ”Betong – Användning av EN 206-1 i Sverige vilket föranlett en andra utgåva av denna skrift. Revideringen rör främst tabell B1:3, hänvisningar, referenser och smärre justeringar.


Art nummer: 6115022

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Svenska Betongföreningen

ISBN: 9789187591044

Antal sidor: 23

Kategori: Konstruktion och stomme