riktlinjer_for_forvaltning_av_offentlig_konst_650_6075010

Riktlinjer för förvaltning av offentlig konst

Författare: Lindbom Jenni, Hermerén Karin

Tryckt bok, I lager

Pris: 125 kr + moms

Snabb leverans

”Riktlinjer för förvaltning av offentlig konst” är en rapport baserad på de praktiska och teoretiska erfarenheter av förvaltning av offentlig konst som gjorts i Helsingborgs stad under de senaste tio åren.

Rapporten lyfter fram offentlig konst som en del av det moderna kulturarvet. Konsten visar vilka ambitioner som funnits med att tillgodose människors behov av konstupplevelser i sin vardag, liksom viljan att utbilda allmänheten i vad som är god konst. ”Riktlinjer för förvaltning av offentlig konst” ger ett värdefullt bidrag till att utveckla förvaltningen av den offentliga konsten. Tanken är att riktlinjerna ska bidra till en förvaltningsmodell som tydliggör organisation, förutsättningar och arbetsmetoder för förvaltning av offentlig konst.

Författarna till rapporten fäster vår uppmärksamhet på att konstens utsatta placering och allmänna tillgänglighet gör att behovet av vård och underhåll är extra stort för att den offentliga konsten ska kunna bevaras och upplevas. Ofta har viljan att visa och förmedla konst varit större än viljan att förvalta den. Många konstverk därför kommit till skada under åren.

Syftet med rapporten är att sammanställa riktlinjer för planering och förberedelse av det praktiska förvaltningsarbetet. Riktlinjer för förvaltning av offentlig konst är ett viktigt bidrag till kulturmiljöarbetet eftersom offentliga konstsamlingar i högsta grad är föränderliga genom att nya konstverk tillkommer, äldre verk flyttas, byggnader rivs och platser där offentliga konstverk är placerade ändrar funktion


Författare: Lindbom Jenni, Hermerén Karin

Art nummer: 6075010

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

ISBN: 9789172096912

Antal sidor: 73

Kategori: Lagar och regler