skolgarden-650-6020427

Skolgården - förvaltning och utveckling

Tryckt bok, I lager

Pris: 375 kr + moms

Snabb leverans

Skriften ”Skolgården. Förvaltning och utveckling av förskole- och skolgårdar” ger stöd vid planering och förvaltning av förskolor och grundskolor samt säkerställer att medvetna val som är viktiga för skolgårdens kvaliteter görs. Utemiljön vid skolor har fått en allt mer framskjuten roll i dagens samhälle. För många barn är för- och grundskolegården de enda platserna där de kan leka och vistas ute på egen hand. Skolgården är dessutom en viktig lärandemiljö för verksamheten.

Detta ställer nya krav på gårdarnas utformning och förvaltning. Samtidigt vittnar flera kommuner om att det är svårt att få gehör för skolgårdsfrågor i planeringen av nya bostadsområden eller vid ombyggnation av befintliga förskolor och grundskolor.

I skriften presenteras en rad goda exempel från bland annat Göteborg, Ale, Nynäshamn och Lidingö.


Art nummer: 6020427

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789175852584

Antal sidor: 77

Kategori: Lagar och regler