bevara-eller-gallra

Bevara eller gallra

Tryckt bok, I lager

Pris: 189 kr + moms

Snabb leverans

Skriften ger råd om bevarande- och gallringsfrågor rörande kommunernas uppgifter inom plan- och byggväsendet. Den redogör också för regelverket för bevarande och gallring av information inom området.

Sveriges Kommuner och Landsting och Riksarkivet ger ut publikationsserien Bevara eller gallra, som innehåller råd till offentlig förvaltning om vilka allmänna handlingar som bör bevaras och vilka som kan gallras och förstöras. 


Art nummer: 6020434

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789175853017

Antal sidor: 42

Kategori: Lagar och regler