6108203_bygglovsboken

Bygglovsboken. Utg 2

Författare: Gustafsson Annika

Tryckt bok, I lager

Pris: 500 kr + moms

Snabb leverans

Ny utgåva av Bygglovsboken
Bygglovsboken beskriver det många gånger komplicerade system som gäller för bygglovshandläggning och den kan användas som handbok beträffande bygglov. Trots den höga förändringstakten i plan- och bygglagen, PBL, bör bokens innehåll stå sig under flera år framåt. Mycket av det som återfinns i PBL bygger nämligen på tidigare lagstiftning och kunskap.

I boken finns ett antal ställningstaganden i olika bedömingsfrågor och lagändringar och rättsfall har beaktats fram till maj 2015.

Boken behandlar bland annat:
Villkor för skadeståndskrav
"Liten avvikelse", olika exempel
"Betydande olägenhet" med rättsfall
Goda råd vid processer

Denna andra utgåva har även kompletterats med ingripanden och påföljder vid olovligt byggande. Dessutom ingår nu hela PBL, plan- och byggförordningen (PBF), viteslagen och delgivningslagen.


Författare: Gustafsson Annika

Art nummer: 6108203

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144115696

Antal sidor: 433

Kategori: Lagar och regler

Fler titlar av samma författare