Bygglovsboken

Bygglovsboken

Författare: Gustafsson Annika

Tryckt bok, I lager

Pris: 328 kr + moms

Bygglovhandläggning är ett komplicerat system och Bygglovsboken är tänkt att användas som en handbok när det gäller bygglov. För en korrekt tolkning och handläggning behövs ofta juridisk skolning och handboken guidar dig rätt bland plan- och bygglagens (PBL) och förvaltningslagens (FL) bestämmelser.

Bygglovsboken vänder sig framförallt till dig som i det dagliga arbetet handlägger och beslutar i bygglovsärenden men även till studenter inom ämnen som berör bygglovsprocessen. Boken tar bland annat upp:

  • PUL (personuppgiftslagen) och bygglov
  • Exempel på ”Liten avvikelse”
  • ”Betydande olägenhet” med rättsfall
  • Goda råd vid processer
  • Skadeståndskrav

Författare är advokat Annika Gustafsson som i över 30 år biträtt kommuner i olika processer angående PBL, miljöfrågor, skadestånd och fastighetsrätt.


Författare: Gustafsson Annika

Art nummer: 6144011

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144106250

Antal sidor: 186

Kategori: Lagar och regler