arbetstidslagen_2015_650_6096817

Arbetstidslagen och dess förordning med kommentarer i lydelse från den 1 januari 2015

Tryckt bok, I lager

Pris: 120 kr + moms

Snabb leverans

Arbetstidslagen innehåller bestämmelser om arbetstidens förläggning, till exempel hur många timmar per vecka man får jobba. Den tar upp jourtid, övertid och mertid.

Lagen beskriver vad som gäller för nattvila, veckovila och sammanhängande ledighet samt vad som menas med paus och rast och hur de ska förläggas. Lagen gäller nästan för alla verksamheter där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning.

I ”Arbetstidslagen” återges den lagtext som gäller från den 1 januari 2015, kompletterad med kommentarer som är skrivna av Arbetsmiljöverkets jurister. Boken innehåller även Arbetstidförordningen, EU-direktivet 2003/88/EG om arbetstidens förläggning samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Anteckningar om jourtid, övertid och mertid”, AFS 1982:17.


Art nummer: 6096817

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Arbetsmiljöverket

ISBN: 9789174645064

Antal sidor: 96

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter