6523967_large_enova

BÄR. Allmänna råd om ändring av byggnad. Allmänna råd 1996:4 ändrad genom 2006:1

Tryckt bok, I lager

Pris: 210 kr + moms

Snabb leverans

Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad belyser innebörden av kravet på varsamhet vid ändring av en byggnad. Skriften ger också ledning för avvägningen mellan å ena sidan de tekniska egenskaperna och å andra sidan hänsynen till ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar. I denna utgåva är hänvisningarna till Boverkets byggregler uppdaterade. Viss bearbetning av bl a energiavsnittet har även gjorts med anledning av ändringarna i BBR.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggregler


Art nummer: 6523967

Utgivningsår: 2006

Utgivare: Boverket

ISBN: 9171479848

Antal sidor: 76

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter