bbr_2015_650_6123024

Regelsamling för byggande, BBR, 2015

Tryckt bok, I lager

Pris: 500 kr + moms

Snabb leverans

Regelsamling för byggande, BBR, 2015 innehåller Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2015:3, två allmänna råd om analytisk dimensionering av brandskydd respektive brandbelastning samt utdrag ur plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Regelsamlingen innehåller också övergripande läsanvisningar och sakregister till BBR.

Kom ihåg Regelsamling för hushållning, planering och byggande 2015.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggregler


Art nummer: 6123024

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Boverket

ISBN: 9789175632537

Antal sidor: 380

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter