Jordabalken. En kommentar

Jordabalken. En kommentar till JB och anslutande författningar

Författare: Beckman Lars K., Bäärnhielm Mauritz, Cederlöf Joakim

Tryckt bok, I lager

Pris: 1 322 kr + moms

Snabb leverans

I ”Jordabalken. En kommentar till JB och anslutande författningar” kommenteras på ett probleminriktat sätt jordabalken, jordförvärvslagen, bostadsförvaltningslagen, hyresförhandlingslagen, lagen om arrendenämnder och hyresnämnder samt lagen om arrendedatorers rätt att förvärva arrendestället.

I anslutning till kommentarerna ges hänvisningar till förarbeten, rättsfall och litteratur. Av innehållsförteckningen framgår vilka författare som ansvarar för kommentarerna till de olika jordabalkskapitlen och anslutande lagar.


Författare: Beckman Lars K., Bäärnhielm Mauritz, Cederlöf Joakim

Art nummer: 6068097

Utgivningsår: 2012

Utgivare: Norstedts Juridik

ISBN: 9789139015338

Antal sidor: 740

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter