6537084_large_enova

Lagen om skydd mot olyckor. Beskrivningar & kommentarer

Författare: Hermelin Johan, Schnell Göran, Dryselius Harald

Tryckt bok, I lager

Pris: 802 kr + moms

Snabb leverans

Den 1 januari 2004 trädde en ny lag i kraft på räddningstjänstområdet, Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Denna handbok beskriver lagens möjligheter, förändringarna jämfört med räddningstjänstlagen samt lagen i relation till annan lagstiftning. Dessutom beskrivs processer lagen ger upphov till, risker och riskhantering samt samhällets samlade insatser för förebyggande, skadeavhjälpande och efterföljande åtgärder.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Brandsäkerhet


Författare: Hermelin Johan, Schnell Göran, Dryselius Harald

Art nummer: 6537084

Utgivningsår: 2004

Utgivare: Svenska Brandskyddsföreningen

ISBN: 9171443681

Antal sidor: 384

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter