Marknadsmässigt avkastningskrav på allmännyttiga kommunala bostadsbolag

Marknadsmässigt avkastningskrav på allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. En handledning

I lager

Pris: 150 kr + moms

Snabb leverans

En ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag trädde i kraft år 2011. Bolagen ska arbeta i allmännyttigt syfte och samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer.

I ”Marknadsmässigt avkastningskrav på allmännyttiga kommunala bostadsbolag” beskrivs gällande regelverk och den stegvisa processen med att ta fram, fastställa och följa upp ett marknadsmässigt avkastningskrav som är både robust och långsiktigt.

Kravet på affärsmässiga principer har tillkommit för att undanröja risk för snedvridning av konkurrensen. Det medför att ägaren – kommunen – ska ställa ett marknadsmässigt avkastningskrav på bolaget. Ett sådant avkastningskrav ska utgå från den lokala marknaden och motsvara det avkastningskrav som en jämförbar privat ägare ställer på ett jämförbart bostadsbolag, men också ta hänsyn till företagets egna förutsättningar och dess långsiktiga perspektiv på verksamheten.


Art nummer: 6587165

Utgivningsår: 2013

Utgivare: SABO

Antal sidor: 28

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter