Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Tryckt bok, I lager

Pris: 100 kr + moms

Snabb leverans

I ”Plan- och bygglagen i praktiken 2012” redovisar Boverket en samlad bild av utvecklingen under 2012 för tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen i enlighet med uppdrag i plan- och byggförordningen och Boverkets regleringsbrev.

Underlaget i rapporten är bland annat hämtat från årets svar på Boverkets årliga plan- och byggenkät från länsstyrelserna samt från länsstyrelsernas återrapporteringar inom PBL-området till regeringen. Rapporten bygger också på erfarenhetsutbyten och uppföljning från Boverkets övriga verksamhet inom plan- och byggområdet.

Rapporten riktar sig till regeringen, länsstyrelser och kommuner men även till andra som är intresserade av att följa aktuella tendenser.


Art nummer: 6123015

Utgivningsår: 2013

Utgivare: Boverket

ISBN: 9789175630205

Antal sidor: 64

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter