6053045_large_enova

Starkströmsföreskrifter. Ett urval ur Elsäkerhetsverkets föreskrifter. SIS HB 35

Författare: Jansson Mats

Tryckt bok, I lager

Pris: 495 kr + moms

Snabb leverans

”Starkströmsföreskrifter” är en sammanställning av elinstallatörsförordningen, starkströmsförordningen och Elsäkerhetsverkets föreskrifter för starkström i sin helhet med de ändringsföreskrifter som kom under 2010. Till föreskrifterna finns även Elsäkerhetsverkets kommentarer till de enskilda bestämmelserna inarbetade. För att ytterligare underlätta förståelsen har författaren Mats Jonsson lagt till egna kommentarer till föreskrifterna. Syftet med boken är att erbjuda dig aktuella starkströmsföreskrifter med ändringsföreskrifter och kommentarer samlade i en och samma volym.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Elföreskrifter


Författare: Jansson Mats

Art nummer: 6053045

Utgivningsår: 2010

Utgivare: SIS Förlag

ISBN: 9789171627964

Antal sidor: 106

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter