6579142_large_enova

AFS 2005:2 Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar

Tryckt bok, I lager

Pris: 112 kr + moms

Snabb leverans

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2006. Samtidigt upphävs Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:6) om tryckkärl och andra tryckbärande anordningar samt meddelande 1978:37 om tillämpningen av Tryckkärlskommissionens Rörledningsnormer.


Art nummer: 6579142

Utgivningsår: 2005

Utgivare: Arbetsmiljöverket

ISBN: 9179304397

Antal sidor: 52

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter