6579146_large_enova

AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet

Tryckt bok,

Pris: 0 kr + moms

Snabb leverans

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. Föreskrifterna träder i kraft den 1 juli 2005, med undantag för 8 § som börjar gälla den 1 januari 2008.


Art nummer: 6579146

Utgivningsår: 2005

Utgivare: Arbetsmiljöverket

ISBN: 9179304532

Antal sidor: 98

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter