AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck

Tryckt bok,

Pris: 0 kr + moms

Snabb leverans

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om provning med över- eller undertryck och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. Författningen träder i kraft den 1 juli 2007.


Art nummer: 6579188

Utgivningsår: 2006

Utgivare: Arbetsmiljöverket

ISBN: 9789179304751

Antal sidor: 22

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter