AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker

Tryckt bok, I lager

Pris: 133 kr + moms

Snabb leverans

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker.

Föreskrifterna ska förebygga och specificera kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete avseende kemiska risker. Där ingår skyldigheterna att undersöka och bedöma risker, vidta riskbegränsande åtgärder, planera olycksberedskap, ta fram dokument och märka behållare och rörledningar.

AFS 2011:19 Träder i kraft 1 juli 2012. Samtidigt upphävs AFS 2000:4.


Art nummer: 6579954

Utgivningsår: 2011

Utgivare: Arbetsmiljöverket

ISBN: 9789179305604

Antal sidor: 50

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter