AFS 2012:03 Minderårigas arbetsmiljö

AFS 2012:03 Minderårigas arbetsmiljö

Tryckt bok, I lager

Pris: 84 kr + moms

Snabb leverans

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

För de som inte fyllt 18 år är vissa arbetsuppgifter och arbetstider inte tillåtna. För den som fyllt 16 år finns vissa bestämmelser. Här finns en förteckning över särskilt riskfyllda arbetsuppgifter samt över helt förbjudna sådana. För arbetstiden finns begränsningar och regler för arbetstidens förläggning.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 februari 2013. Samtidigt upphävs Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1996:1) om minderåriga.


Art nummer: 6579956

Utgivningsår: 2013

Utgivare: Arbetsmiljöverket

ISBN: 9789179305666

Antal sidor: 32

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter