AFS 2013:04 Ställningar

AFS 2013:4 Ställningar

Tryckt bok, I lager

Pris: 98 kr + moms

Snabb leverans

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

”AFS 2013:4 Ställningar” gäller även för väderskydd, det vill säga temporära konstruktioner som skyddar arbetstagare och byggnader från påverkan av väder och vind. Föreskrifterna gäller också för ställningar som används som skydd mot fall vid takarbete och för ställningar som används som skyddstak. Prefabricerade ställningar och kopplingar ska typkontrolleras även i fortsättningen.

Nytt är att en årlig efterkontroll ska göras för att kontrollera att komponenterna i ställningen överensstämmer med det typkontrollerade exemplaret.

Föreskrifterna träder i kraft 1 juli 2014, 11 § och delar av 47 § träder i kraft 1 januari 2016.


Art nummer: 6579958

Utgivningsår: 2013

Utgivare: Arbetsmiljöverket

ISBN: 9789179305758

Antal sidor: 44

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter