afs_2014_23_medicinska_kontroller_arbetslivet_650_6679023

AFS 2014:23 Medicinska kontroller i arbetslivet

Tryckt bok, I lager

Pris: 30 kr + moms

Snabb leverans

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:6) om medicinska kontroller i arbetslivet.

Författningen träder i kraft den 1 juli 2014. Genom författningen upphävs Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om bly (AFS 1992:17).


Art nummer: 6679023

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Arbetsmiljöverket

ISBN: 9789179305994

Antal sidor: 8

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter