AFS 2015:4 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

Tryckt bok, I lager

Pris: 30 kr + moms

Snabb leverans

Alla arbetsgivare har skyldighet att göra ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som träder i kraft 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. De är också anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Föreskrifterna börjar gälla 31 mars 2016. De gäller samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning. 


Art nummer: 6679046

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Arbetsmiljöverket

ISBN: 9789179306250

Antal sidor: 12

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter