medicinska_kontroller_i_arbetslivet_6679056

AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet

Tryckt bok, I lager

Pris: 133 kr + moms

Snabb leverans

Syftet med föreskrifterna är att minska risken för ohälsa relaterad till arbetet genom medicinska kontroller som

  1. visar om arbetstagarens hälsotillstånd medger en viss typ av arbete
  2. ger möjlighet att tidigt upptäcka tecken på ohälsa som beror på exponering och
  3. ger underlag för åtgärder på arbetsplatsen


Art nummer: 6679056

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Arbetsmiljöverket

ISBN: 9789179306632

Antal sidor: 55

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter