Skydd mot skada genom fall. AFS 1981:14

Tryckt bok, I lager

Pris: 20 kr + moms

Snabb leverans

Föreskrifterna innebär att allt arbete ska planeras, ordnas och bedrivas så att olyckor genom att någon faller omkull, halkar, snavar, trampar snett, trampar genom något underlag eller liknande eller faller till lägre nivå förebyggs. Krav ställs på underlag, skyddsanordningar och räddningsanordningar. Kommentarer ingår. KON


Art nummer: 6579152

Utgivningsår: 1981

Utgivare: Arbetsmiljöverket

ISBN: 9138063859

Antal sidor: 8

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter