Ensamarbete. AFS 1982:3

Tryckt bok, I lager

Pris: 40 kr + moms

Snabb leverans

Denna kungörelse innehåller allmänna bestämmelser om arbete som arbetstagare utför i fysisk eller social isolering från andra människor och innebär att särskilda villkor uppställs för sådana ensamarbeten som är förenade med särskilda risker eller påfrestningar. Kommentarer ingår. KON


Art nummer: 6579154

Utgivningsår: 1982

Utgivare: Arbetsmiljöverket

ISBN: 9138069229

Antal sidor: 13

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter