Arbetarskyddsregler 2016

Arbetarskyddsregler för byggsektorn 2016

Tryckt bok, I lager

Pris: 1 090 kr + moms

E-bok (pdf)

Pris: 765 kr + moms

I denna årliga bok finns föreskrifter från Arbetsmiljöverket och lagar om arbetsmiljön som måste finnas tillgängliga på byggarbetsplatsen. Arkitekter och projektörer behöver också ta del av bokens innehåll.

Texterna är exakt återgivna med ändringar och kommentarer har lagts till. Alla texter är giltiga per den 1 januari 2016, men boken innehåller också utkomna författningar som träder i kraft senare.

Nyheter är bland annat AFS 2015:2 Kvarts – stendamm i arbetsmiljön och AFS 2015:7 Hygieniska gränsvärden som träder i kraft 1 juni 2016 och som ersätter tidigare föreskrifter inom dessa områden.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Arbetsmiljö


Tryckta bokens artikel nr: 6449025

E-bokens artikel nr: 7774425

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173337663

E-bokens ISBN: 9789173337779

Antal sidor: 966

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter