arbetsmiljolagen_med_kommentarer_6096822

Arbetsmiljölagen

med kommentarer, 31 dec 2016

Tryckt bok, I lager

Pris: 120 kr + moms

Snabb leverans

Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen har ändrats flera gånger. Boken innehåller den lagtext som gäller från den 1 juli 2014.

De paragrafer som ändrats den 31 december 2016 är markerade med ett lodrätt streck framför paragraftexten.


Art nummer: 6096822

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Arbetsmiljöverket

ISBN: 9789174645099

Antal sidor: 131

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter