arbetsmiljolagen_med_kommentar_6565190

Arbetsmiljölagen med kommentarer. Utg 14

Tryckt bok, I lager

Pris: 200 kr + moms

Snabb leverans

I boken återges Arbetsmiljölagen med tillhörande Arbetsmiljöförordning i sin helhet. Likaså ingår utdrag ur Brottsbalken samt Plan- och bygglagen.

I kommentarerna finns även hänvisningar till föreskrifter som anknyter till lagtexten.

Denna utgåva är uppdaterad till och med den 1 juli 2018.


Art nummer: 6565190

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Prevent

ISBN: 9789173652537

Antal sidor: 179

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter