arbetsmiljoregler_6119949

Arbetsmiljöregler, Dec 2018

I lager

Pris: 325 kr + moms

Snabb leverans

De regler som finns är lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Hur dessa hänger samman och vem som beslutar om reglerna beskrivs i boken.

Boken innehåller en anpassad sammanställning av de arbetsmiljöregler som gäller för bygg- och anläggningsverksamhet.


Art nummer: 6119949

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Sveriges Byggindustrier

Antal sidor: 292

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter