boverkets_byggregler_6423025

Boverkets byggregler, BBR 25 (BFS 2017:5)

Tryckt bok, I lager

Pris: 350 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 280 kr + moms

Snabb leverans

Detta är den konsoliderade versionen av Boverkets byggregler, BBR. Den konsoliderade versionen är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2017:5, BBR 25, som trädde i kraft den 1 juli 2017.

Utgåvan BBR 25 innehåller förutom den konsoliderade versionen av Boverkets byggregler även en övergripande läsanvisning och ett sakordsregister. Boverkets byggregler, BBR 25 finns som tryckt bok och kommer även finns tillgänglig som e-bok.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggregler


Tryckta bokens artikel nr: 6423025

E-bokens artikel nr: 7774231

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173338721

E-bokens ISBN: 9789173338738

Antal sidor: 177

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter