boverkets_byggregler_6423025

Boverkets byggregler, BBR 25 (BFS 2017:5)

Tryckt bok, I lager

Pris: 350 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 280 kr + moms

Snabb leverans

Detta är den konsoliderade versionen av Boverkets byggregler, BBR. Den konsoliderade versionen är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till och med ändringsförfattningen BFS 2017:5, BBR 25, som trädde i kraft den 1 juli 2017.

Utgåvan BBR 25 innehåller även en övergripande läsanvisning och ett sakordsregister. Boverkets byggregler.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggregler


Tryckta bokens artikel nr: 6423025

E-bokens artikel nr: 7774231

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173338721

E-bokens ISBN: 9789173338738

Antal sidor: 177

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter