den_svenska_miljoratten_6039555

Den svenska miljörätten

Författare: Michanek Gabriel, Zetterberg Charlotta

Tryckt bok, I lager

Pris: 649 kr + moms

Snabb leverans

Boken introducerar läsaren till den svensk miljörätten som juridiskt ämne. Bland författningarna analyseras miljöbalken särskilt ingående. Plan- och bygglagen är exempel på annan mark- och miljölagstiftning som tas upp. Den svenska lagstiftningen sätts också in i ett internationellrättsligt sammanhang, främst EU-miljörätten.

I boken ges också exempel på hur regler används i olika situationer och flera rättsfall behandlas.


Författare: Michanek Gabriel, Zetterberg Charlotta

Art nummer: 6039555

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Iustus Förlag

ISBN: 9789176789513

Antal sidor: 589

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter