foorfattningshandboken17_6424028

Författningshandbok för byggsektorn 2017/2018

Tryckt bok, I lager

Pris: 1 090 kr + moms

E-bok (pdf)

Pris: 872 kr + moms

Snabb leverans

Årets utgåva av författningstexter för byggsektorn
I denna årliga bok redovisas ett brett urval av de författningstexter som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning. Lagar, förordningar och föreskrifter återges med några få undantag i sin helhet.

Texterna i årets utgåva är giltiga per 1 juli 2017, men även beslutade författningsändringar med senare ikraftträdande finns med.

Nyheter i årets utgåva är bland annat upphandlingsförordning och lag om offentlig upphandling.
Till denna utgåva har urvalet av Boverkets föreskrifter setts över och enbart tekniska föreskrifter tas med i fulltext medan föreskrifter om ekonomiskt stöd presenteras i en lista.
Övriga nyheter är flera av Boverkets föreskrifter som alla ersätter tidigare författningar.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggregler


Tryckta bokens artikel nr: 6424028

E-bokens artikel nr: 7774252

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173338547

E-bokens ISBN: 9789173338585

Antal sidor: 1474

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter