forfattningshandbok_for_byggsektorn_18_19_6424029

Författningshandbok för byggsektorn 2018/2019

Tryckt bok, I lager

Pris: 1 090 kr + moms

E-bok (pdf)

Pris: 872 kr + moms

Snabb leverans

I denna årliga bok redovisas ett brett urval av de författningstexter som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning. Lagar, förordningar och föreskrifter återges med några få undantag i sin helhet.

Texterna i denna utgåva är giltiga per 1 juli 2018, men även beslutade författningsändringar med senare ikraftträdande finns med.

Nyheter i årets utgåva är bland annat SFS 2017:720 Klimatlag, SFS 2017:725 Kommunallag, SFS 2017:900 Förvaltningslag, SFS 2017:966 Miljöbedömningsförordning och Förordning 2017:872 om vattendelegationer m.m.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggregler


Tryckta bokens artikel nr: 6424029

E-bokens artikel nr: 7774253

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173339124

E-bokens ISBN: 9789173339308

Antal sidor: 1508

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter