forfattningshandbok_6424030

Författningshandbok för byggsektorn 2019/2020

Tryckt bok, I lager

Pris: 1 090 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 872 kr + moms

Snabb leverans

I denna årliga bok redovisas ett brett urval av de författningstexter som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning.

Lagar, förordningar och föreskrifter återges med några få undantag i sin helhet.
Texterna i denna utgåva är giltiga per 1 juli 2019, men även beslutade författningsändringar med senare ikraftträdande finns med.

Nyheter i årets utgåva är bland annat strålskyddslag (SFS 2018:39 6), strålskyddsförordning (SFS 2018:506), förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete och förordning (2018:1939) om invasiva främmande arter m.m.

Övriga nyheter är flera av Boverkets föreskrifter som alla ersätter tidigare författningar.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggregler


Tryckta bokens artikel nr: 6424030

E-bokens artikel nr: 7774254

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173339711

E-bokens ISBN: 9789173339841

Antal sidor: 1536

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter