forfattningshandbok_20_21_6424031

Författningshandbok för byggsektorn 2020/21

Tryckt bok, Beställningsvara

Pris: 1 090 kr + moms

Snabb leverans

Den årliga boken redovisar ett brett urval av de författningstexter som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning.

Lagar, förordningar och föreskrifter återges med några få undantag i sin helhet.
Texterna i denna utgåva är giltiga per 1 juli 2020, men även beslutade författningsändringar med senare ikraftträdande finns med.

Nyheter i årets utgåva är bland annat förordning (2020:254) om undantag från plan- och byggregler för tillfälliga vårdbyggnader till följd av sjukdomen covid-19.
Övriga nyheter är flera av Boverkets föreskrifter som alla ersätter tidigare författningar.


Art nummer: 6424031

Utgivningsår: 2020

Utgivare: Svensk Byggtjänst

ISBN: 9789179170332

Antal sidor: 1530

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter