hyreslagarna_6039449

Hyreslagarna i lydelsen 2016, 10 uppl

Författare: Skorup Ulf, Underskog Tomas

Tryckt bok, Beställningsvara

Pris: 767 kr + moms

I ”Hyreslagarna” – denna hyresrättsliga klassiker – kommenteras Hyreslagen samt ytterligare några lagar paragrafvis av Ulf Skorup & Tomas Underskog.
I denna tionede upplaga har lagändringar t.o.m. juni 2016 beaktats.

Det gäller bland annat nya regler om stärkt besittningsskydd för bostadshyresgäster som har utsatts för grovt brott av närstående. Vidare en ny bestämmelse om att vid förlängningstvister om misskötsamhet ska hyresavtalet som huvudregel förlängas ifall värdens uppsägning inte föregåtts av ett rekommenderat varningsbrev till bostadshyresgästen.

Ulf Skorup och Tomas Underskog har tidigare arbetat vid domstolar och är advokater vid Advokatfirman Åberg & Co i Stockholm med särskild inriktning på fastighetsrätt.


Författare: Skorup Ulf, Underskog Tomas

Art nummer: 6039449

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Karnov Group

ISBN: 9789176105337

Antal sidor: 264

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter