hyreslagen_6068207

Hyreslagen. En kommentar. Utg 12

Författare: Holmqvist Leif, Thomsson Rune

Tryckt bok, I lager

Pris: 2 046 kr + moms

Snabb leverans

Denna tolfte upplaga är uppdaterad med de regler som i arbetet med att få till stånd en modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden trädde i kraft den 1 juli 2019, det relativt omfattande regelverk om åtgärder mot handel med hyreskontrakt som trädde i kraft den 1 oktober 2019 samt de regler om fler tillval för hyresgäster som trädde i kraft den 2 oktober 2019.

Även viss annan lagstiftning som har betydelse för tillämpningen av hyreslagen har ajourförts.Upplagan är även uppdaterad med ett stort antal avgöranden i hyrestvister, särskilt från Svea hovrätt i s.k. hyresnämndsmål.

Vidare har vissa frågeställningar utvecklats och förtydligats, bl.a. beräkningen av ersättningen till en lokalhyresgäst enligt det indirekta besittningsskyddet vid intrång i den verksamhet som hyresgästen drivit, skadestånd till hyresgäst som anser sig ha blivit obefogat uppsagd och tillåtligheten av force majeure-klausuler.


Författare: Holmqvist Leif, Thomsson Rune

Art nummer: 6068207

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Norstedts Juridik

ISBN: 9789139116189

Antal sidor: 888

Kategori: Lagar förordningar, föreskrifter